Carla Bongers

“Alle verandering ontstaat door bewustwording”

Practice what you preach
Mijn inspiratie om les te geven komt door mijn (ziels)missie te willen bijdragen aan processen van bewustwording. Naast mijn professionele achtergrond ben ik ervaringsdeskundig als het gaat om reflectie en verhelderen van bewustzijnsprocessen op mijn persoonlijke levensweg. I practice what I preach.

De kracht van karakterstructuren
Ik heb o.a. de tweejarige opleiding voor innerlijk kind therapeute gevolgd en de VO-opleiding voor supervisie en andere begeleidingsvormen afgerond. Heb tot 2 jaar geleden 10 jaar ervaring in het werken met cliënten met huiselijk geweld ervaringen en ervaring met coaching en training van medewerkers.

Op dit moment werk ik met veel plezier als ZZP’er op het gebied van preventie-stress en burn-out coaching in de regio Amsterdam. Daarnaast heb ik een boek geschreven met de titel: De kracht van karakterstructuren; anders kijken naar jezelf en naar relaties.

Dit boek is te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, selectieprocedures, training en opleiding.

Persoonlijke ontwikkeling als passie en uitdaging
Persoonlijke ontwikkeling is mijn passie en ook uitdaging. Verdieping aanbrengen door de innerlijk wereld te verkennen, zichtbaar te maken en deze in balans te brengen met te de uiterlijke wereld.

Mijn expertise en specialisatie is het werken met de karakterstructuren, huiselijk geweld, innerlijk kind thema’s en HSP.

Bewustzijn creëren
Ik heb gekozen voor ACC, omdat ik geloof in de missie als het gaat om bewustzijn creëren in de wereld. Hiermee voel ik me verbonden en wil ik graag aan bijdragen in de vorm van lesgeven.

Oprah Winfrey
Oprah Winfrey is mijn grote voorbeeld, omdat zij persoonlijke ontwikkeling en groei wereldwijd op de kaart gezet heeft. Zij heeft door vele levensthema’s aan te kaarten, miljoenen mensen geïnspireerd om ‘wakker’ te worden en actie te ondernemen.