Skip to content
ACC Stress in onzeker tijden Stress en Burn-out Coach

Stress in onzekere tijden

We zijn net als het journaal. We focussen ons vaak op het slechte nieuws. Omdat we bang zijn dat de dingen die anderen meemaken ons ook zullen overkomen en onze status quo daardoor wordt bedreigd, of omdat we onzeker zijn. De coronacrisis zorgt al maanden voor het ene stressvolle bericht na het andere en dat zie je terug in de samenleving. Mensen raken overprikkeld, nemen elkaar de maat bij het naleven van de regels en er treedt polarisering op, wat ook weer leidt tot meer stress. Dit zorgt zowel collectief als op individueel niveau voor een stressreactie die zich uit in fysieke en psychische klachten.

Stress zorgt voor bewustzijnsvernauwing

Spanning, angst en druk zorgen voor een stressreactie. Hierbij gaat er meer zuurstof naar onze spieren en minder naar ons hoofd. Ons lichaam bereidt zich voor op een robbertje vechten of vluchten. Het effect: we kunnen minder helder, open en breed denken. Ons relativeringsvermogen neemt af, het nieuws komt nog harder binnen en de stress loopt verder op.

Focus op oplossingen in tijden van stress

We verliezen door de stress de focus op oplossingen. En vaak zijn die oplossingen heel dichtbij. Er zijn tal van talenten, handige ervaringen uit het verleden en hulpbronnen die we kunnen inzetten om de stress de baas te worden. Maar, voor we daar toegang toe hebben, moeten we de alarmbel bij fouten en problemen afstellen op de stand: veilig. Of beter nog: kansrijk moment. De focus zetten op groei en niet op falen.

Wat kun jij doen als coach?

Als coach kun jij mensen hier bij uitstek bij helpen. Het reflecteren op welke factoren leiden tot stress, hoe ze om kunnen gaan met slecht nieuws en prikkels, en hoe ze hun eigen seinen op ‘veilig’ kunnen zetten. In de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling leer je hoe je mensen kunt begeleiden bij het omgaan met acute en langdurige stress op zowel fysiek als mentaal gebied. En hoe ze hun interne en externe hulpbronnen kunnen aanboren.

Back To Top