Skip to content
ACC Wereldgezondheidsdag diabetes

Wereldgezondheidsdag: diabetes

Door: Trudy Vlot – hoofddocent van de opleiding Leefstijlcoach

Ieder jaar op 7 april is het ‘Wereldgezondheidsdag’. Deze dag is een initiatief van de WHO (World Health Organisation). Het thema ‘gezondheid’ zou eigenlijk het hele jaar in de spotlight moeten staan, maar het is een nobel streven om in ieder geval één dag per jaar de aandacht te vestigen op de gezondheid van alle mensen in de wereld in het algemeen. Op deze dag willen we stilstaan bij de gezondheid van onszelf of de mensen om ons heen. Dicht bij, of wellicht ver weg.

Dit jaar is het thema ‘diabetes’. In veertig jaar tijd is het aantal mensen met diabetes wereldwijd verviervoudigd. Het is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen, zeker in een land als Nederland. Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders hebben de diagnose diabetes en worden daarvoor behandeld. Evenzoveel mensen hebben het voorstadium van diabetes, pre-diabetes.

De vraag is natuurlijk welke groep je aandacht gaat geven op deze wereld gezondheidsdag. Aan gezondheid in zijn algemeenheid, aan de groep mensen die al diabetes hebben, of juist aan de groep met pre-diabetes? Of wellicht aan de groep die geen diabetes of pre-diabetes heeft?

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om niet alleen de mensen te bereiken die al klachten hebben, maar om het probleem voor te zijn en ook aandacht te besteden aan mensen die nog geen klachten hebben. Daar is nog de meeste winst te behalen om ze te behoeden voor een leven lang medicatie.

Voor al deze doelgroepen is het zinvol om te weten wat ze zelf kunnen doen om de klachten te verminderen of voorkomen, zodat ze niet afhankelijk zijn van medicijnen. Met leefstijlaanpassingen is er aan diabetes veel te verbeteren. Er zijn reeds vele onderzoeken, waarbij de onderzoekers met een groep mensen met diabetes gewerkt hebben aan verandering van de leefstijl. Met zeer goede resultaten! Binnen zes weken van je insuline injecties af, na drie maanden twintig kilo kwijt, weer adem hebben als je de trap oploopt, je minder down voelen. Dit is slechts een kleine greep uit de vele verbeteringen die mensen meetbaar en gevoelsmatig ervaren als ze met leefstijlinterventies aan de slag gaan. Ja, er is heel veel winst te behalen met het aanpassen en veranderen van leefstijlfactoren.

In de reguliere gezondheidszorg is er helaas nog maar mondjesmaat aandacht voor leefstijlverandering, maar we zien langzaamaan positieve ontwikkelingen ontstaan. Zo wordt leefstijlcoaching voor mensen met overgewicht (een risicofactor voor het ontwikkelen van diabetes) onder voorwaarden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Maar er is nog een lange weg te gaan voor we de omslag hebben gemaakt van curatief medicijnen voorschrijven naar preventief en curatief werken aan gezondheid door middel van leefstijlveranderingen.

Het is tijd om hierin grootschalig het tij te keren: leefstijl eerst aanpakken en daarna pas ‘de rest’. En dan eens kijken of er de komende veertig jaar weer een verviervoudiging is in diabetes diagnoses. Als we werkelijk met leefstijl aan de gang gaan, dan voorzie ik juist een vermindering van het aantal chronische aandoeningen, waaronder diabetes.

Daarom is mijn voorstel: op 7 april 2022 wordt het thema van de wereldgezondheidsdag ‘LEEFSTIJL EN GEZONDHEID’.

Wil jij als coach mensen begeleiden op het gebied van Leefstijl?

In de opleiding Leefstijlcoach leer je mensen te begeleiden om binnen hun eigen mogelijkheden en beperkingen een zo gezond mogelijk leven te leiden. Hierdoor voelen ze zich zowel fysiek als mentaal beter en hebben ze de regie over hun eigen leven. In de maatschappij zie je een verschuiving van de focus op ziekte naar meer aandacht voor gezondheid en gedrag. De overheid en zorgverzekeraars zetten daarom in op preventie en gedragsverandering. Begeleiding door een leefstijlcoach wordt dan ook (onder voorwaarden) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Back To Top