Skip to content
Thierry Delatte Assistent Docent ACC

De studentenervaring van Thierry Delatte

Thierry Delatte (45) heeft in 2019 en 2020 de (Engelse) opleiding Basis Coaching en Counselling en Verdieping Coaching en Counselling afgerond bij de ACC. Thierry komt uit het Franse Martinique en is in 2006, samen met zijn Nederlandse vrouw, in Nederland komen wonen. Van oorsprong is hij academicus aan de Universiteit van Wageningen, maar hij heeft een interessante carrièreswitch gemaakt. Nu is hij geregistreerd coach bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en heeft sinds 2 jaar een eigen coachpraktijk in Utrecht. Lees het verhaal van Thierry over waarom hij heeft gekozen voor de opleidingen van de ACC, wat de opleidingen hem hebben gebracht en hoe het is om een eigen coachpraktijk te hebben.

Je hebt bij ons de Engelse basis- en verdiepingsopleiding gedaan. Waarom heb je gekozen voor de opleidingen van de ACC?

“Aan de Universiteit van Wageningen heb ik in mijn rol als supervisor van Master- en PhD-studenten voor het eerst kennis gemaakt met de begeleiding van mensen. Ik merkte dat ik veel plezier beleefde aan deze rol en dan met name het ondersteunen van studenten die niet zo goed presteerden. Het gaf mij energie om mensen te coachen die potentie hebben, maar nog stappen te zetten hebben om hun potentieel te benutten. Op een gegeven moment merkte ik dat ik het coachen van studenten eigenlijk veel leuker vond dan mijn rol als wetenschapper. Hierdoor is het idee ontstaan om mij meer in coaching te gaan verdiepen en een opleiding binnen dit vakgebied te gaan volgen. Binnen de universiteit zelf bestond er eigenlijk geen opleiding of cursus om coachvaardigheden te leren. Een medestudent attendeerde mij toen op de mogelijkheid om een Engelse coachopleiding te volgen bij de Academie voor Coaching en Counselling.

Doordat ik goede verhalen hoorde over de ACC en er weinig tot geen andere aanbieders in Nederland zijn die een solide coaching en counselling opleiding aanbieden in het Engels, ben ik bij jullie opleidingsinstituut terecht gekomen. Wat mij erg aansprak is dat er bij de ACC niet alleen maar aandacht wordt besteed aan het leren van de theorie, maar juist veel wordt geoefend in de praktijk. Om die reden ben ik de basisopleiding gaan volgen bij de ACC.”

Waarom ben je na het eerste jaar, de opleiding Verdieping Coaching en Counselling gaan doen?

“Het eerste jaar heeft mij ontzettend veel gebracht. Ik heb hierin alle basisvaardigheden geleerd om te kunnen coachen en counsellen. De basisopleiding heeft mij geleerd om oordeelloos te luisteren en gesprekken op een coachende wijze te voeren. Toch merkte ik dat ik op bepaalde momenten, bijvoorbeeld bij het oefenen met proefcliënten, een stuk achtergrond miste om diepgaander met mensen te werken. Dat is de reden dat ik de verdiepingsopleiding ben gaan volgen.

Het verdiepingsjaar zorgt ervoor dat de tools die je in basisjaar leert, worden aangescherpt. Dit maakt het mogelijk om methodieken en technieken effectiever toe te passen, dieper liggende problematiek beter te leren herkennen en om te gaan met weerstand binnen het coachingsproces. Ook ga je in het verdiepingsjaar nog verder aan de slag met je eigen proces en ontdek je nog beter wie je bent en welke patronen en blokkades je zelf hebt ontwikkeld. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik nog beter in staat ben om anderen te begeleiden in hun proces.

Het verdiepingsjaar heeft mij tevens geleerd wie ik wil zijn als coach en op welke gebieden ik mensen wil coachen. Dit heeft geholpen om mij te positioneren als coach/counsellor en een markt te vinden waarin ik mij kan specialiseren.”

Wat hebben de opleidingen je persoonlijk gebracht?

“Ik heb de mogelijkheid gekregen om een heel nieuw carrièrepad in te slaan. De opleidingen hebben mij de mogelijkheid gegeven om aan mezelf te werken en mijn eigen patronen en blokkades onder ogen te zien. Hierdoor ben ik in staat om andere mensen beter te begeleiden, maar dit heeft ook een positief effect gehad op mijn persoonlijke leven. Door de opleidingen ben ik een betere coach geworden, maar ook een beter mens.

Wat ook leuk is om te vertellen is dat de opleidingen mij ontzettend veel vrienden hebben opgeleverd. We hebben elk jaar een reünie met de groep. Omdat je zo de diepte in gaat op persoonlijk vlak, merk je dat het mensen echt dichter bij elkaar brengt. Als het niet zo goed met mij gaat, kan ik nog steeds bij mijn medestudenten terecht. Ook Arjan van Dijk (docent van de Engelse verdiepingsopleiding) zorgt voor een heel hecht groepsgevoel, waardoor er een veilige omgeving ontstaat waarin studenten echt verder komen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Het tweede jaar heeft er ook voor gezorgd dat ik mijn doelgroep en coachingsgebied heb leren ontdekken. Ik ben gespecialiseerd in het ondersteunden bij levensveranderingen onder academici. Ik begeleid daarmee voornamelijk academici die te maken hebben met stress. Hoe moet je bijvoorbeeld ‘nee’ zeggen en je time management inrichten? Waar komen bepaalde patronen in je gedrag vandaan en hoe kun je deze veranderen in de toekomst? De opleidingen hebben mij dus buiten het leren van alle coaching- en counsellingsvaardigheden en technieken, klaargestoomd tot gespecialiseerde coach/counsellor met een heldere focus.”

Hoe verwacht je dat de opleidingen bijdragen aan het worden van een betere coach?

“Ondanks dat ik al dacht te weten wat coaching inhield, heeft het opleidingstraject ervoor gezorgd dat ik écht goed en zonder oordeel kan luisteren naar mensen. Ook heb ik het geven van feedback flink kunnen verbeteren door de opleidingen. Voordat ik een coachopleiding volgde, zag ik vaak de energie wegstromen bij de mensen die ik als supervisor begeleidde op de universiteit. Na de opleidingen te hebben afgerond, zag ik dat mensen in een gesprek op het zelfde energieniveau bleven en veel gemotiveerder uit het gesprek kwamen.

Na het eerste jaar merkt ik nog wel dat ik tijdens de coachgesprekken veel bezig was met welke technieken ik moest inzetten. Door het volgen van het verdiepingsjaar merkte ik dat ik veel natuurlijker methodieken in kon zetten en minder hoefde na te denken tijdens de coachgesprekken, waardoor ik mij volledig op mijn cliënt kon concentreren.

Het is tevens heel waardevol dat je tijdens de opleiding afwisselend de rol van coach en coachee inneemt. Hierdoor ervaar je hoe het is om aan beide kanten van het coachproces te zitten. Het is namelijk belangrijk om te weten hoe het voelt om cliënt te zijn. Tijdens het oefenen neem je ook regelmatig de rol aan van observator. Dit is ook zeer leerzaam, omdat je ziet hoe iemand oordeelt en feedback geeft. Dit geeft je weer nieuwe inzichten over het proces tussen coach en coachee.

Tevens is het interessant om te zien dat cultuurverschillen kunnen leiden tot verschillen in aanpak van een coach. Ik heb hierdoor geleerd waar je rekening mee moet houden bij het inzetten van bepaalde technieken en waar mogelijk frictie kan ontstaan. Het is erg belangrijk om te weten hoe verschillende mensen met verschillende culturen reageren op bepaalde vragen. Het feit dat de opleiding hier aandacht aan heeft besteed, heeft mij al een aantal keer geholpen binnen mijn eigen coachpraktijk.”

Zou je de opleidingen aan anderen aanbevelen?

“Dat zou ik zeker, en dat doe ik eigenlijk ook al. Mensen benaderen mij bijvoorbeeld wel eens op LinkedIn met de vraag wat ik van de opleiding vind, of de opleiding bij die persoon zou passen en of zij daar een betere manager door worden.

Wat mij betreft geven de opleidingen van de ACC je de breedste basis om als coach/counsellor aan de slag te gaan, aangezien alles er wat mij betreft in zit door zowel de theorie te leren, te oefenen en door diepgaand met jezelf aan de slag te gaan.

Voor mensen die als doel hebben om een eigen praktijk te beginnen, kan ik de opleidingen ook zeker aanraden. Immers is het mijzelf ook gelukt om de carrièreswitch te maken van academicus naar zelfstandige coach. Voor mensen die de vaardigheden willen toepassen in hun huidige baan, kan ik absoluut aanbevelen om de basisopleiding te doen.”

Op dit moment ben je assistent-docent bij de Nederlandse Basis Coaching en Counselling opleiding. Waarom heb je daarvoor gekozen en wat brengt jou dat als coach?

“Ik vond het allereerst heel gaaf te zien hoe een andere docent (Mado Remkes), dan degene waar ik de opleiding heb gevolgd, het programma te zien geven. Tevens is het voor mij heel waardevol om de opleiding in het Nederlands mee te krijgen.

Als assistent-docent krijg je het leerproces ook weer van een heel andere kant te zien, waarbij ik nu ook weet hoe het voelt om een rolmodel te zijn voor een groep. Door nu zelf (deels) les te geven, leer ik ook weer nog beter de technieken onder te knie te krijgen. Alles waarvan ik dacht dat ik het beheerste qua coachtechnieken, beheers ik nu nog beter en ik heb ook nog eens geleerd hoe je dat op een groep moet overbrengen. Het is mooi dat ik dingen die ik zelf heb geleerd tijdens de opleiding en de voorbeelden uit mijn eigen coachpraktijk, kan inbrengen in deze groep.”

Welke plannen heb je nog voor de toekomst binnen coaching en counselling?

“Op dit volg ik online trainingen op het gebied van Transactionele Analyse en NLP. Ik zou het leuk vinden om in de toekomst ook zelf trainingen te geven op het gebied van mijn eigen specialisatie binnen coaching en counselling.

Buiten mijn interesse om mijn trainingsactiviteiten uit te breiden, ben ik van plan om een Master Psychologie te gaan volgen. Dit heeft niet perse als doel om therapeut te worden, maar nog meer te leren over Transpersoonlijke Psychologie (Spirituele Psychologie). Doordat we hier tijdens het verdiepingsjaar bij de ACC aandacht aan hebben besteed, werd mijn interesse hiervoor gewekt. Ik zou hier uiteindelijk op willen promoveren. De kennis uit dit opleidingstraject kan ik ook weer toepassen binnen mijn eigen praktijk.”

Hoe is het om je eigen praktijk te hebben?

“Wat ik heel fijn vind, is de vrijheid die ik nu heb. Ik kan mijn eigen tijd indelen en coachsessies inplannen wanneer dat voor mij uitkomt. Aangezien ik mijn gezinsleven erg belangrijk vind, is deze vrijheid voor mij een ontzettend groot voordeel.”

Hoe komen cliënten bij jou terecht?

“Doordat ik na het starten van mijn eigen coachpraktijk deels als trainer werkte voor andere universiteiten, had ik veel contact met studenten die behoefte hadden aan coaching. Deze studenten kon ik begeleiden in mijn eigen praktijk. Vervolgens raadde de studenten die ik begeleidde mij weer aan bij andere studenten, waardoor ik veel cliënten heb gekregen. Mijn coachpraktijk is hierdoor flink gegroeid.

Ik adverteer zelf niet veel en heb dus het meest aan mond-tot-mond reclame. Uiteraard heb ik wel een website, die voornamelijk fungeert als visitekaartje. Mensen willen namelijk toch checken wie je bent, wat je voor achtergrond hebt en wat de kosten zijn van een coachtraject.

Tijdens het verdiepingsjaar wordt er overigens ook aandacht besteed aan praktijkvoering, waaronder zakelijke vaardigheden, ondernemerschap, verslaglegging, administratie, marketing en hoe je omgaat met de AVG. Deze kennis is zeer nuttig voor het opzetten van je eigen praktijk.”

Meer informatie over de opleiding Basis Coaching en Counselling

Meer informatie over de opleiding Verdieping Coaching en Counselling

Back To Top