Skip to content
ACC Loopbaancoach Re-integratiecoach docent Geesje Bluijssen interview

Interview met Loopbaancoach en Re-integratiecoach docent Geesje Bluijssen

Geesje Bluijssen (50) is docent van de opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach bij de ACC. Geesje heeft ruim 20 jaar ervaring in het loopbaanvak en heeft naast haar werk als docent bij de ACC al 6 jaar een eigen coachpraktijk. Hierin is ze niet alleen loopbaan- en re-integratiecoach, maar ook relatietherapeut. Lees in het interview met Geesje waarom zij loopbaan- en re-integratiecoach is geworden, wat er zo uniek is aan de opleidingen Loopbaancoach en Re-integratiecoach van de ACC, hoe deze opleidingen bijdragen aan het worden van een goede loopbaan- en re-integratiecoach en hoe het is om een eigen coachpraktijk te hebben binnen dit coachingsgebied.

Waarom heb jij je gespecialiseerd op het gebied van loopbaan en re-integratie?

“Ik heb er zelf best lang over gedaan om erachter te komen wat ik wilde doen met mijn carrière. Op 19-jarige leeftijd ben ik samen met het (toenmalige) arbeidsbureau op zoek gegaan naar een passend carrièrepad. Tijdens het gesprek met de consulent van het arbeidsbureau kwam ik erachter dat het werk dat deze persoon deed, mij erg aansprak. Vanaf dat moment wist ik dat ik mensen wilde helpen op het gebied van werk. Om die reden heb ik de opleiding ‘Personeel en Arbeid’ gevolgd aan de Haagse Hogeschool. Deze opleiding is voornamelijk bedoeld om personeelsadviseur of manager personeelszaken te worden bij een organisatie. Ik ben echter, vanuit een stageplek voor de opleiding, in de uitzendbranche terecht gekomen als intercedent bij Start Uitzendbureau.

Tijdens mijn werk als intercedent ontmoette ik ook collega’s die werkte als loopbaanbegeleider voor een andere afdeling binnen de organisatie en merkte ik dat deze rol mij enthousiast maakte. Als intercedent ben je een relatief korte tijd met iemand aan het werk om hem zo snel mogelijk in een baan te plaatsen. Terwijl je als loopbaancoach gedurende een langere periode de diepte in gaat om iemand te ondersteunen met het vinden van een passend carrièrepad.

Ik ben na al die jaren nog steeds enthousiast over mijn vak. Mensen brengen een groot deel van hun leven door met werken. Om die reden is het zo belangrijk dat mensen, binnen de mogelijk die er zijn, energie en plezier uit hun werk halen. De combinatie van werk en mens, zakelijk en sociaal staat centraal binnen dit vakgebied, wat dit coachingsgebied voor mij ontzettend interessant maakt.”

Wat is het verschil tussen loopbaan en re-integratie en horen deze twee onderwerpen bij elkaar?

“Loopbaan en re-integratie gaan beiden over mobiliteit, over verandering van werk, maar de uitgangspositie is anders.

We spreken van loopbaancoaching als iemand (vaak vrijwillig) op zoek gaat naar zijn/haar wensen op het gebied van werk en carrière. Een loopbaanprofessional helpt mensen dan om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van zijn carrière op korte en op lange termijn. Ook als iemand naar aanleiding van een reorganisatie of conflict een organisatie moet verlaten, kan hij met een loopbaanbegeleider onderzoeken welke stappen hij het beste kan zetten in zijn carrière.

Re-integratie gaat over het kijken naar de carrièremogelijkheden van iemand, nadat hij is uitgevallen door ziekte of langdurig werkloos is geraakt. Re-integratie heeft dus een minder vrijwillig karakter dan loopbaancoaching en vaak kan men het oorspronkelijke werk niet meer uitvoeren. Je ondersteunt je cliënt bij het omgaan met het verlies van werk, het vinden van passend werk, en je hebt – afhankelijk van het traject – afstemming met de verschillende betrokken partijen binnen een re-integratietraject. Hierbij moet je denken aan partijen zoals de werkgever, de bedrijfsarts en soms het UWV.

Voor een coach die iemand wil begeleiden op alle gebieden van werk en carrière is het belangrijk om kennis te hebben van zowel loopbaan- als re-integratiebegeleiding. Je komt binnen dit vakgebied namelijk mensen tegen die door verschillende oorzaken van werk willen of moeten veranderen.”

Waarom is het onderwerp loopbaan en re-integratie juist nu zo actueel?

“De afgelopen jaren is er een aantal ontwikkelingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat zowel loopbaan- als re-integratiebegeleiding nog belangrijker zijn geworden. Eén van de zaken die hieraan heeft bijgedragen, is het toenemend aantal mensen dat te maken heeft met stress en/of burn-out klachten en hiermee zelfs thuis komt te zitten.

Mijn collega Mado Remkes heeft in het interview over stress en burn-out al aangegeven waar de toename van mensen die te maken hebben met stress en burn-out vandaan komt. De toegenomen druk en snelheid in de maatschappij die hebben gezorgd voor een disbalans tussen werk en privé, de sociale druk die is ontstaan door de toenemende populariteit van sociale media en recentelijk de stress en angst die is ontstaan rondom Covid-19, zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. Vaak komen mensen in de fase van herstel van burn-out, rond het eerste ziektejaar, in een re-integratietraject terecht. De behoefte aan re-integratiebegeleiding is daarmee nu al fors, en zal de komende tijd naar verwachting verder toenemen.

De overheid heeft, mede door de ontwikkelingen op het gebied van uitval door stress en burn-out, verschillende subsidies ingevoerd voor de begeleiding van mensen op het gebied van loopbaan en re-integratie. Deze subsidies zijn bedoeld om mensen op een gezonde manier het einde van hun loopbaan te laten halen (tot hun pensioengerechtigde leeftijd) en te zorgen voor minder uitval op de werkvloer. De overheid heeft daarmee ingezien dat de uitval van mensen veel geld kost, waardoor het loont om middels goede loopbaanbegeleiding de problemen voor te zijn.

De Coronapandemie heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het belang van loopbaan- en re-integratiebegeleiding. Veel mensen zijn door de pandemie werkloos geraakt en worden daarom gedwongen om na te denken over wat voor werk zij willen doen. Aangezien er voor mensen in bepaalde sectoren – denk bijvoorbeeld aan de evenementenbranche – geen werk meer te vinden is, is er een toenemende behoefte aan loopbaanbegeleiding ontstaan.

Daarnaast heeft Corona ervoor gezorgd dat veel mensen zichzelf de vraag stellen ‘is dit het nou?’. Ze zijn door het langdurige thuiswerken en het gebrek aan sociale contacten in een zingevingscrisis terechtgekomen die zich vertaalt naar alle levensgebieden. Ze gaan dan op zoek naar ander werk en schakelen daar vaak een loopbaanbegeleider bij in.

Hoe dragen de opleidingen bij aan het worden van een goede loopbaan- en re-integratiecoach?

“In de opleidingen vind je een combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Je leert alle methodieken en vaardigheden die nodig zijn om iemand op het gebied van werk en carrière te begeleiden. We besteden aandacht aan wat werk betekent in iemands leven en welk werk echt bij hem past. Hierbij moet je denken aan de geschiedenis van zijn loopbaan, wat het betekent als iemand geen werk meer heeft en wat dit doet met iemands perspectief in het leven. En natuurlijk ga je onderzoeken welk werk past bij iemands waarden, levensvisie en competenties.

De programma’s zijn tevens zeer ervaringsgericht. Dat betekent dat je veel met je medestudenten gaat oefenen en afwisselend de rol van coach en van coachee in neemt. Hierdoor leer je om iemand te begeleiden, maar ga je ook ervaren hoe het is om begeleid te worden. Je gaat ook aan de slag met proefcliënten om de opgedane kennis en geleerde methodieken in de praktijk onder de knie te krijgen. Daarnaast reflecteer je in intervisie- en supervisiesessies op je ontwikkeling als coach, wat het leerproces verder aanscherpt.

Tijdens de opleiding maak je, door de oefeningen die je doet, ook een eigen loopbaancoachproces door. Je ontdekt wat jij zelf belangrijk vindt op het gebied van werk en carrière.  Aan het eind van de opleiding weet jij wie je bent en wat je wilt als coach, en heb je een goed gevulde toolbox aan methodieken, waaruit je zelf een selectie kunt maken die bij jou en je cliënt past.”

Wat maakt de opleidingen Loopbaancoach en Re-integratiecoach uniek?

“In de opleiding Loopbaancoach leer je echt de diepte in te gaan met de mensen die je als coach gaat begeleiden op het gebied van werk en carrière. Daarnaast ga je dus ondervinden wie jij bent als loopbaancoach en ga je je eigen identiteit als coach vormgeven. Hiermee leiden wij de groep niet op om allemaal dezelfde loopbaancoach te worden, maar de loopbaancoach te worden die het best bij jou past. Ondanks dat er uiteraard kaders zijn binnen dit vakgebied, kun je toch jouw eigen identiteit behouden.

Bij een re-integratieproces kan een behoorlijk grote groep partijen betrokken zijn, waaronder de werknemer, de werkgever, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige, soms een specialist, een verzekeringsmaatschappij en het UWV. Bij het onderdeel re-integratiecoach wordt aandacht besteed aan jouw eigen identiteit en hoe jij je als coach verhoudt in het spanningsveld tussen alle betrokken partijen. Tijdens de opleiding werken wij bijvoorbeeld met de groep een re-integratie casus uit, waardoor studenten echt voelen wat er gebeurt in een re-integratietraject, wat dit met jou doet als coach en hoe complex het voor je coachee is.

Wat de opleidingen ook uniek maakt, is dat er studenten deelnemen die vanuit een ander specialisme met bepaalde doelgroepen werken. Denk bijvoorbeeld aan het gebied van autisme of verslaving. Mensen die de opleiding Loopbaancoach en/of Re-integratiecoach doen, kunnen door het combineren van hun specialismen, mensen in deze doelgroepen beter begeleiden naar passend werk. Zelf ben ik bijvoorbeeld jarenlang gespecialiseerd loopbaan- en re-integratiecoach geweest voor doven en slechthorenden.”

Voor wie zijn deze opleidingen interessant?

 “De programma’s zijn geschikt voor mensen die het leuk vinden om mensen te begeleiden op hun carrrièrepad. Coaches die met mensen echt de diepte in willen om te ontdekken wie ze zijn, wat ze drijft en wat bij ze past op het gebied van werk.

Dit vakgebied is tevens interessant, omdat je hiermee de zakelijke markt kunt aanboren. Hierdoor kun je de kans op inkomsten als coach vergroten. De betalende partij bij loopbaan- en re-integratietrajecten is namelijk meestal niet de werknemer, maar de werkgever, gemeenten, het UWV en verzekeraars.

Of je dit werk nou wil doen in een eigen praktijk of in dienst van een organisatie, deze opleiding geeft je de tools om als loopbaanprofessional aan de slag te gaan.”

Waarom heb je ervoor gekozen om docent te worden bij de ACC?

“Ik kende een van de twee ACC directeuren, Marian Kok, van een coachopleiding die wij samen hebben gevolgd. Ik ben in 2018 door Marian gevraagd of ik een opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach wilde ontwikkelen en doceren. Het was voor mij een geweldige kans om na 20 jaar ervaring een opleiding te ontwikkelen binnen mijn vakgebied. Om dit samen met een inspirerende collega als Arjan van Dijk (onderwijskundige van de ACC) te kunnen uitvoeren, is geweldig om te mogen doen. Het ontwikkelen en geven van de opleiding heeft mijn eigen kennis en vaardigheden als loopbaan- en re-integratiecoach ook weer verrijkt.”

Wat is het belang van de Week van de Loopbaan voor loopbaanprofessionals zoals jij?

 “Wat allereerst belangrijk is, is dat ons vak onder de aandacht wordt gebracht met de Week van de Loopbaan. Deze themaweek wordt georganiseerd door de Noloc (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten). De week van de Loopbaan biedt werkenden, werkzoekenden en werkgevers de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend loopbaanadvies te krijgen. In deze week zitten ruim 500 collega’s klaar die mensen kunnen helpen om informatie en advies in te winnen. De week van de Loopbaan is dus een mooi initiatief voor professionals zoals ik om het vakgebied onder de aandacht te brengen en de toegevoegde waarde van het vak te laten zien.”

Hoe is het om een eigen praktijk te hebben als loopbaan- en re-integratiecoach?

“Ondanks dat het hebben van mijn eigen praktijk nu heel fijn is, heeft mij ook ontzettend geholpen om aan het begin van mijn carrière in loondienst te starten bij een bedrijf. Ik had dit nodig om het vak goed onder de knie te krijgen, alle relevante kennis en vaardigheden op te doen en een netwerk op te bouwen. Dit heeft mij genoeg body gegeven om dit vak goed uit te kunnen oefenen en 6 jaar geleden mijn eigen praktijk te starten.

Het hebben van een eigen coachpraktijk is voor mij geweldig, aangezien geen cliënt hetzelfde is en ieder traject weer anders is. Hierdoor is elke dag voor mij anders. Daarbij geeft het hebben van een eigen praktijk de gelegenheid om er andere interessante dingen naast te doen. Hierdoor kon ik bijvoorbeeld de opleiding voor de ACC ontwikkelen en geven!”

Meer informatie over de opleiding Loopbaancoach

Meer informatie over de opleiding Re-integratiecoach en Tweede Spoor Coach

Back To Top