Ga naar hoofdinhoud

Opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach

In de opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach leer je jouw talenten in te zetten om mensen optimaal te begeleiden op het gebied van werk en carrière. Tijdens deze opleiding leer je methodieken om iemand te begeleiden in het onderzoek wie hij is, wat zijn levensdoel is en welk werk daarbij past. Daarnaast leer je mensen te begeleiden die door omstandigheden ander werk moeten vinden, of hun werkzaamheden aan moeten passen (bijvoorbeeld door reorganisatie, outplacement of ziekte).

Wat doet een loopbaancoach?

Als loopbaancoach begeleid je je cliënt om zijn carrière zo goed en passend mogelijk vorm te geven. Je houdt je bezig met welke baan bij iemand past, welke kansen je cliënt heeft met zijn kwalificaties, welke kwalificaties en/of opleidingen je cliënt nodig heeft om van baan te veranderen, naar welke banen of binnen welke sectoren er vraag is vanuit de arbeidsmarkt, hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft en hoe je op een zo goed mogelijke manier van baan verandert. Daarnaast begeleid je de cliënt op de emotionele aspecten van het (gedwongen) veranderen van werk en carrière. Denk hierbij aan het verliezen van een baan en perspectief (bijvoorbeeld door reorganisatie of levensloop). Hierbij kan je cliënt zich in verschillende stadia van zijn carrière bevinden, waaronder afgestudeerden die op zoek zijn naar hun eerste baan, tot ervaren professionals die een carrièreswitch willen of moeten maken. Een loopbaanprofessional helpt mensen om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van zijn carrière op korte en op lange termijn.

Wat is een re-integratiecoach?

Als re-integratiecoach begeleid je mensen die in of na een ziekteproces moeten re-integreren in eigen werk (eerste spoor) of ander passend werk moeten vinden (tweede spoor). Hierbij begeleid je jouw cliënt en stem je ook af met de verschillende betrokken partijen, waaronder de werkgever, de bedrijfsarts en/of het UWV.

Waarom de opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach?

Als coach op het gebied van werk en carrière is het haast onontbeerlijk om kennis te hebben van zowel loopbaanbegeleiding als re-integratiebegeleiding. Je komt in dit vak namelijk mensen tegen die om allerlei verschillende redenen van werk willen of moeten veranderen. Hierbij is het belangrijk dat je zowel met mensen kunt onderzoeken wat zij willen en wat voor werk bij ze past, als dat je kennis hebt van de kaders (wet- en regelgeving) waarbinnen cliënten een carrièreswitch gaan maken. Ook is het belangrijk dat je in staat bent om te schakelen met de verschillende partijen binnen een re-integratietraject. Daarom is kennis van zowel loopbaan als re-integratie belangrijk om als allrounder in dit vakgebied aan de slag te kunnen.

Over de opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach

In deze opleiding word je opgeleid tot allround loopbaan- en re-integratiecoach. Tijdens het programma wordt aandacht besteed aan thema’s als jouw coachhouding binnen de verschillende soorten trajecten, omgaan met verlies, omgaan met weerstand en de verschillende instrumenten om jouw cliënt succesvol te begeleiden naar passend werk. Daarnaast leer je welke wet- en regelgeving van toepassing is binnen dit werkveld. Tijdens dit programma ontdek je tevens wie jij bent en welke kwaliteiten en talenten je in kunt zetten als loopbaan- en re-integratiecoach. Na afronding van het programma kun je gaan werken als interne carrièrecoach, als loopbaan- of re-integratiecoach voor een gespecialiseerde organisatie, of je kunt je diensten vanuit je eigen coachpraktijk aanbieden.

In de opleiding doorloop je een persoonlijk ontwikkelproces. Om een goede loopbaan- en re-integratiecoach te zijn is het belangrijk dat je zelf inzicht hebt in jouw thema’s en patronen rondom het thema werk. Naast casuïstiek ben jij het ‘onderwerp van gesprek’. Tevens werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie, supervisie en de geoefende methodieken. Je gaat 40 uur aan het werk met proefcliënten.

Doel van de opleiding

De opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach geeft je een gedegen basis om mensen met verschillende vraagstukken op het gebied van werk en loopbaan te begeleiden. Denk hierbij aan carrièrecoaching, outplacement, re-integratie, tweede spoortrajecten, persoonlijke ontwikkeling of ondernemerscoaching. Of dat nu in loondienst is, of dat je deze vaardigheden wenst in te zetten in je eigen praktijk, leer je de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om mensen te begeleiden op het gebied van werk en loopbaan.

Wat leer je in de Loopbaancoach en Re-integratiecoach opleiding?

Na afronding van Loopbaancoach kun je:

 • Mensen coachen bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van werk binnen de volgende trajecten: loopbaancoaching, outplacement en persoonlijke coaching.
 • Onderliggende problematieken en thema’s herkennen.
 • Mensen begeleiden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Verschillende methodieken inzetten om mensen te begeleiden richting passend werk.
 • Mensen coachen om een goede ‘work-life balance’ te behouden.

Na afronding van Re-integratiecoach kun je:

 • Mensen coachen bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van werk binnen eerste en tweede spoortrajecten bij re-integratie.
 • Onderliggende problematieken en thema’s herkennen.
 • Verschillende methodieken inzetten om mensen te begeleiden bij re-integratie.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach is geschikt voor mensen die willen werken als interne carrièrecoach, als loopbaan- of re-integratiecoach voor een gespecialiseerde organisatie, of je kunt je diensten vanuit je eigen coachpraktijk aanbieden.

Wanneer je nog niet eerder een (volledige) opleiding op het gebied van coaching hebt gevolgd is het verplicht om eerst Basis Coaching en Counselling of Coachvaardigheden te volgen als voorbereiding op de opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach.

De Re-integratiecoach en Loopbaancoach opleiding los volgen

Het is ook mogelijk om de Loopbaancoach opleiding en de Re-integratiecoach opleiding los te volgen. De opleiding Loopbaancoach bestaat uit 10 lesdagen en de opleiding Re-integratiecoach uit 3 lesdagen. Klik hier voor ons aanbod van Loopbaancoach en Re-integratiecoach (inclusief de losse programma’s).

Lid worden van Noloc

Noloc (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten) is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en telt zo’n 3.000 leden. Met onze opleiding ‘Loopbaancoach’ en de opleiding ‘Loopbaancoach en Re-integratiecoach’ kun je (aspirant)lid worden van de Noloc. Klik hier voor meer informatie op de pagina over beroepsverenigingen.

Opbouw van de opleiding

Onderstaande thema’s/onderwerpen komen aan bod in 13 lesdagen. De eerste 10 lesdagen betreffen de Loopbaancoach opleiding en de laatste 3 dagen de opleiding Re-integratiecoach.

Blok 1 (1 dag): De Context van Loopbaancoaching

 • De waarde van werk
 • De arbeidsmarkt
 • Fases in een loopbaan
 • Employability
 • Duurzame inzetbaarheid
 • In-, door- en uitstroom

Blok 2 (1 dag):  De start van een loopbaantraject

 • Rollen (opdrachtgever, cliënt, coach)
 • Contractering
 • Eigen coachhouding
 • Soorten loopbaantrajecten; opbouw, doelstelling en jouw rol
 • Verschillende “klanten” en doelgroepen
 • De grenzen van het loopbaanvak

Blok 3 (2 dagen): Herstelfase

 • Van acceptatie naar motivatie
 • Begrijpen en afsluiten
 • Belemmerende overtuigingen
 • Cultuur en achtergrond
 • Systemisch werk (plek, ordening, balans in organisaties)
 • Outplacement
 • Rouw en verlies
 • Trauma (pesten, ziekte en uitval, baanverlies)
 • Omgaan met weerstand

Blok 4 (3 dagen): Zelfontdekkingsfase

 • Biografisch werken
 • Persoonsprofiel (o.a. vaardigheden, kwaliteiten/talenten, motivatie, passie, loopbaanwaarden, 360 graden feedback, mindset, eigenaarschap)
 • Testen en assessment
 • Leerstijlen

Blok 5 (2 dagen): Arbeidsmarktoriëntatie

 • Zoekprofiel
 • Resourcefulness, pro-activiteit
 • Vacatures vinden,
 • Netwerk- en sollicitatievaardigheden, on- en offline
 • Selectie assessments
 • Loondienst of ondernemerschap

Blok 6 (1 dag): Praktijkvoering en kaders loopbaancoaching

 • Jouw unieke profiel
 • Klantenwerving
 • Belang(en) van rapportage
 • Wet- en regelgeving coaching
 • AVG, privacy
 • Beroepsverenigingen

Blok 7 (3 dagen): Re-integratie:

 • Wet- en regelgeving (Wet Poortwachter, Spoor 1 en 2)
 • Omgaan met alle betrokken partijen (werkgever, bedrijfsarts, cliënt, UWV)
 • Rapportage en privacy
 • Mogelijkheden als uitgangspunt bij ziekte
 • Begeleiden bij terugkeer naar werk

Bekijk ook onze blog

Geesje Bluijssen docent bij de ACC als loopbaancoach en Re-integratiecoach

Interview met Loopbaancoach en Re-integratiecoach docent Geesje Bluijssen

Lees waarom Geesje loopbaan- en re-integratiecoach is geworden en leer alles over de opleiding.
Lees verder

Details van de opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach

Opleiding:

Loopbaancoach en Re-integratiecoach

Kenmerken:

Klassikale opleiding

Duur:

Loopbaanboach en Re-integratiecoach: 10 maanden
Loopbaanboach: 8 maanden
Re-integratiecoach: 3 maanden

Omvang:

Totaal: 13 lesdagen
Loopbaanboach: 10 lesdagen
Re-integratiecoach: 3 lesdagen

Groepsgrootte:

10 tot 16 deelnemers

Studiebelasting:

Gemiddeld 8-10 uur per week

Opleidingsniveau:

HBO

Vooropleiding:

Deelnemers aan onze specialisatie-opleidingen hebben minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding* en voldoende levenservaring en motivatie. Daarnaast is het vereist dat je al een opleiding op het gebied van coaching en/of counselling hebt afgerond en dat je voldoet aan deze coachcompetenties. Als coaching/counselling vooropleiding accepteren wij:

 • Coachvaardigheden
 • Basis Coaching en Counselling
 • Verslavingscoach
 • Een coaching/counselling opleiding bij een andere aanbieder van minimaal 5 dagen. Dit moet een praktijkgerichte opleiding zijn en niet uitsluitend een theoretische/schriftelijke opleiding.

* Indien je niet voldoet aan deze eis, klik dan hier voor de mogelijkheden.

Docenten:

Diploma-eisen Loopbaan- en Re-integratiecoach:

Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het ontvangen van een positieve trainersverklaring, een bewijs van minimaal 3 uur supervisie, 40 uur werken met proefcliënten, intervisie, theorie-examen van 25 vragen over onderdeel Re-integratie, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 90% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Loopbaan- en Re-integratiecoach. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Diploma-eisen Loopbaancoach:

Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het ontvangen van een positieve trainersverklaring, een bewijs van minimaal 3 uur supervisie, 30 uur werken met proefcliënten, intervisie, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 90% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Loopbaancoach. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Diploma-eisen Re-integratiecoach:

Het diploma Re-integratiecoach kan alleen behaald worden indien je al een diploma of ruime werkervaring in het werkveld van Loopbaancoaching hebt en daarnaast aan de volgende diploma-eisen voldoet: bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het ontvangen van een positieve trainersverklaring, 10 uur werken met proefcliënten, intervisie, theorie-examen van 25 vragen, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 100% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Re-integratiecoach. In deze opleiding is supervisie en intervisie niet verplicht, maar wel ten zeerste aan te raden. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, maar wel aan de aanwezigheidsplicht en de betalingsverplichting, dan kun je een certificaat van deelname ontvangen voor het onderdeel Re-integratiecoach.

Supervisie:

In de opleiding Loopbaan en Re-integratiecoach of alleen Loopbaancoach is 3 uur supervisie een verplicht onderdeel.

Indien alleen de opleiding Re-integratiecoach wordt gevolgd is 1 uur supervisie facultatief.

Supervisie dient door de student zelf geregeld en ingekocht te worden. Dit kan bijvoorbeeld bij een van onze eigen supervisoren, maar je kunt ook zelf een LVSC-geregistreerde supervisor kiezen. Klik hier voor het overzicht van de supervisoren van de ACC.

Aanwezigheidsplicht:

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

Indien alleen de Re-integratiecoach opleiding wordt gevolgd, geldt een aanwezigheidsplicht van 100%.

Certificering:

LVSC ACC logo IAC ACC logo
Deze opleiding is gecertificeerd door de LVSC als specialisatie-opleiding. Dat betekent dat je na afronding van deze opleiding lid kunt worden van de LVSC. Als je als basisopleiding Basis Coaching en Counselling hebt gedaan, of een diploma hebt van de oude ACC, en daarna de opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach hebt afgerond, dan kun je je inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Tijdens de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Lees hier meer over certificering en erkenning van de ACC.

Lid worden Noloc:

ACC Loopbaancoach Re-integratiecoach opleiding NOLOC
Noloc (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten) is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en telt zo’n 3.000 leden. Met onze opleiding ‘Loopbaancoach’ en de opleiding ‘Loopbaancoach en Re-integratiecoach’ kun je (aspirant)lid worden van de Noloc. Klik hier voor meer informatie.

Literatuurlijst:

Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.

Literatuur bestellen:

Bestel online bij YouBeDo. De ACC werkt samen met YouBeDo. Door je boeken te bestellen bij YouBeDo doneer jij tot 12% aan een goed doel, zonder dat het jou wat extra kost.

Prijzen

Loopbaancoach en Re-integratiecoach:

Totaalprijs € 3.960,-. Betaling in 3 termijnen € 1320,- per termijn.*

Loopbaancoach:

Totaalprijs € 3.060,-. Betaling in 3 termijnen € 1020,- per termijn.*

Re-integratiecoach:

Totaalprijs € 900,-. Betaling in 3 termijnen € 300,- per termijn.*

Extra kosten:

Drie uur supervisie. De kosten voor supervisie zijn niet in de prijs van de opleiding inbegrepen en dienen aan de supervisor zelf te worden betaald.

Voor studenten die alleen de Re-integratiecoach opleiding doen, is supervisie niet verplicht.

Indien supervisie bij een van de supervisoren van de ACC wordt afgenomen zijn de kosten € 90,- per uur (dus € 270,- in totaal voor 3 uur). NB: dit is een speciaal tarief voor studenten van de ACC. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC. Supervisie kan ook worden afgenomen bij een LVSC-geregistreerde supervisor. Hierbij wordt de prijs bepaald door de supervisor zelf.

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief administratiekosten (à € 50,-), lesmap (à € 50,-) en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

NB: De lesmap wordt eenmalig per student verstrekt. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een herdruk van de lesmap aan te vragen. Indien een herdruk akkoord is bevonden door de ACC, dan zijn de kosten daarvan € 100,- (inclusief administratiekosten en verzendkosten binnen Nederland).

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen btw van toepassing is.

Volg deze opleiding met het STAP-budget

Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen om een opleiding te volgen. Deze regeling vervangt de regeling waarbij studiekosten konden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Je kunt STAP-budget aanvragen voor alle opleidingen en modules van de ACC die starten na 1 september 2022. Voor meer informatie verwijzen we je naar deze pagina op onze website.

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Binnenkort maken wij de nieuwe opleidingsdata bekend voor de 13-daagse opleiding Loopbaancoach en Re-integratiecoach en de 10-daagse opleiding Loopbaancoach. De opleidingen gaan van start in april 2023 (lesdagen op vrijdag) en worden gegeven in Utrecht. Klik hier om je naam, telefoonnummer en e-mailadres achter te laten, zodat we je op de hoogte kunnen houden over het nieuwe lesrooster. Je kunt je hieronder wel inschrijven voor de 3-daagse opleiding Re-integratiecoach.

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Variant
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Docent
Locatie
Re-integratiecoach
09-12-2022
vrijdag
10.00 - 17.00
Geesje Bluijssen
Utrecht (Lunetten)
Download het huidige lesrooster

Ben jij in het voorjaar van 2022 gestart met de opleiding Re-integratiecoach? Download hieronder het lesrooster.

Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 16 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een passende oplossing.

Aanwezigheidsplicht

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden. Indien alleen de Re-integratiecoach opleiding wordt gevolgd, geldt een aanwezigheidsplicht van 100%.

In december 2021 heb ik de opleiding tot Loopbaancoach en Re-integratiecoach afgerond bij de ACC. In 2020 had ik de opleiding tot Stress en Burn-out Coach al bij de ACC gedaan. Begin 2021 realiseerde ik me dat de combinatie van die twee disciplines complementair zouden kunnen zijn. Los van de kans op het krijgen van meer werk, vond ik de opleiding ook erg goed. De lerares was inspirerend, empathisch en ervaren in haar werk als loopbaancoach.

Als loopbaancoach en re-integratie coach heb je meer te maken met regelgeving en opereer je vaker in een zakelijke omgeving. De opleiding heeft hierin de soms droge theorie goed en speels verwerkt. Daarnaast was er ruim voldoende tijd en ruimte voor zelfontwikkeling, reflectie en intervisie. De coaching methodieken zijn praktisch en doeltreffend. Ik zou deze opleiding zeker aanbevelen aan anderen.

Ik werk inmiddels naar volle tevredenheid als loopbaancoach bij een coaching bureau en heb net mijn eerste Werkfit-traject bij het UWV afgerond.

Back To Top