http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Counselling en Coaching Opleidingen - Examen
De Beroepsopleiding Counselling en Coaching richt zich voor het
grootste deel op Counselling en een deel op het Coaching.
Tijdens de opleiding word je in een jaar professioneel Counsellor en Coach.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Deze Pagina:
Praktijk
Innerlijke Groei
Kennis


Counsellingsopleiding tot Academisch Counsellor en Coach (AC)
Examinering - Counselling en Coaching


Voor niveau 1 lever je 2 scripties tegelijk in:
Over de Theorie krijg je een meerkeuzevragen Examen. Bij Testen kun je oefenen.

Je kunt je scripties samen met de bijlage naar de onafhankelijke examencommissie mailen, nadat je voor het theorie-examen bent geslaagd. Het theorie examen kun je doen wanneer het je uitkomt. Iedere maand zijn er examens waar je aan deel kunt nemen.

Voorbeeld van het Diploma met het Registratienummer:


Diploma Counselling en CoachingBijlage bij het Diploma Academisch Counsellor en Coach:Praktijk

Samenvatting van de behaalde leerdoelen:
 • Organisatorische zaken en veilig kunnen werken binnen een counsellings- of coachingsrelatie.
 • Binnen de ethische code een gezonde emotionele relatie aan kunnen gaan met de cliŽnt.
 • Kunnen werken met verschillende inzichten, waarden, normen, culturen en tradities.
 • Kunnen werken met de persoonlijke ervaringen van de cliŽnt en die van zichzelf.
 • Innerlijke groei tot uitdrukking laten komen door echtheid, integriteit, authenticiteit,...
 • Werken als counsellor of coach.
 • Creatief zijn en tegelijk de samenhang in het oog houden.
 • In alle opzichten weten wat counselling en coaching is en dat goed kunnen verwoorden.

Praktijkervaring:
 • Intensieve praktijktrainingen o.l.v. een praktijktrainer - 60 uur (P1)
 • Thuis oefenen met medestudenten - 25 uur (P2)
 • Counsellen / coachen van echte cliŽnten - 12 uur (P3)
 • Gebruik maken van intervisie / supervisie - 3 uur (P4)
 • Oefenen met de cdís - 20 uur (P5)
 • Zelf gecounseld of gecoacht worden - 3 uur (P6)
 • Totaal aantal uren praktijktraining is minimaal - 123 uur (PT)

Lesmateriaal:
 • Theoretisch Lesmateriaal.
 • Praktijkoefeningen van de Academie.
 • Videofilms.

Examinering:
 • Scriptie waarin aangetoond wordt dat de gedetailleerde leerdoelen zijn behaald.
 • Indruk van de praktijktrainer(s) opgedaan gedurende de praktijktrainingen.
 • Voldoende aantal praktijkuren voor de 6 onderdelen.Innerlijke Groei

Innerlijke Groei:
 • Een zelfgekozen richting voor Innerlijke Groei. De student is hier gedurende de opleiding mee bezig en toont dat aan door zijn / haar bewuste houding en gedrag tijdens de trainingen en
 • een scriptie van minstens 20 bladzijden over zijn / haar groei volgens de aangegeven richtlijnen.

 
Kennis

Samenvatting van de behaalde leerdoelen:
 • Echtheid, Empathie, Onvoorwaardelijke Acceptatie.
 • Ethische Code en Feedbackregels.
 • Training, Intervisie en Supervisie.
 • Algemene Communicatieleer.
 • Counsellingsvaardigheden en -technieken.
 • Diverse Counsellingsmodellen.
 • Diverse Coachingsmodellen.
 • Geschiedenis van de Psychologie en Counselling.
 • Biologische benadering van Counselling.
 • Behavioristische benadering van Counselling.
 • Cognitieve benadering van Counselling.
 • Psychodynamische benadering van Counselling.
 • Humanistische benadering van Counselling.
 • Werkzame factoren in Counsellen en Coachen.
 • Diverse media: Face-to-Face, Telefoon en Internet.
 • Ontwikkelingspsychologie.
 • Gedragswetenschappen.
 • Psychopathologie en DSM-IV.
 • Intake, Indicatiestelling en Rapportage.
 • Omgaan met Weerstanden en Conflicten, Strategische interventies.
 • Angst, Depressie, Stress, Verslaving, Traumaís, Seks en Stressmanagement.
 • Ouderen, Jongeren en Teams.
 • Multiculturele samenleving.
 • Werken binnen Systemen.
 • Groepsdynamica.
 • Bedrijfscounselling en -coaching
 • Eclecticisme en Integratie.
 • Onderzoek.
 • Presentatie en Marketing.

Lesmateriaal:
 • De Syllabus van de Academie.
 • De Ethische Code voor Counsellors en Coaches van de Academie.
 • Feedbackregels van de Academie.
 • De Kunst van het Counsellen.
 • Deskundig hulpverlenen - Gerard Egan.
 • Stromingen in de Psychologie - William E. Glassman e.a.
 • An Introduction to Counselling - John McLeod of
 • Handboek Gesprekstherapie - G. Lietaer e.a.
 • Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen - Rudy Vandamme
 • 1000 oefenvragen over de theorie van de Academie.
 • Diverse sites van internet, voor achtergrond informatie.

Examinering:
 • Schriftelijk theorie-examen over de gehele lesstof in ťťn keer.
 • Van de 100 meerkeuzevragen is 60% of meer goed beantwoord binnen 2 uur.
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©