http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Home - Sitemap - Contact

Counselling en Counsellors
Informatie over wat counselling is, hoe counsellors helpen
en waar je professionele counsellors kunt vinden.
Wat is counselling?
Mythen over counselling.
Doelen van counselling.
Hoe helpt counselling?
Waarvoor helpt counselling?
Verschil counselling e.a.
Wanneer counselling?
Wat is een counsellor?
Een counsellor kiezen.
Hoe vindt u een counsellor?
Hoe maakt u een afspraak?
Wachtlijsten.
Crisis.
Kennismakingsgesprek.
Tijdsduur sessie / totaal.
Wat kunt u zelf doen?
Wat als het niet helpt?
Kosten.
Vertrouwelijkheid.
De ethische code (kort).
Klachten.
Wat is Counselling?
Praktische psychologische hulp d.m.v. dialogen. Als u een probleem heeft en er niet meer alleen uit kan komen, helpt een counsellor u beter met uw situatie om te gaan of het probleem op te lossen. Door effectieve en gestructureerde gesprekken vindt u samen met uw counsellor een uitweg, zodat u uiteindelijk vrijer door het leven kunt gaan. Omdat een counsellor een objectieve buitenstaander is kan hij u helpen uw problemen in het juiste perspectief te zien en ze op te lossen.

Het is mogelijk dat u soms een probleem heeft waarmee de mensen in uw eigen omgeving geen raad weten of ťťn die u liever niet aan uw familie, vrienden of werkgever toevertrouwt. Of nog erger: de mensen in uw omgeving zijn misschien juist de oorzaak van uw problemen. Een counsellor is een specialist in het oplossen van menselijke (psychische) problemen.

Mythen over Counselling.
Counselling en therapie worden door sommige mensen verkeerd begrepen. Hieronder staan een aantal van zulke "misvattingen" en een nadere uitleg over hoe het wel is.

"Counselling is alleen voor mensen met emotionele problemen."
Vaak worden mensen met emotionele problemen goed geholpen door counselling. Door counselling kunt u ook: leren om uw gedachten op een rijtje te zetten, ontdekken wat u in de toekomst wilt (carriŤreplanning, studiekeuze), leren omgaan met stress, uw levensvragen verdiepen of werken aan uw persoonlijke ontwikkeling. U krijgt ook steun bij het daadwerkelijk uitvoeren van uw plannen.

"Mensen die de hulp van een counsellor zoeken zijn zwakkelingen."
Mensen die anderen om raad, hulp of steun vragen zetten de eerste moedige stap op de weg naar verbetering van zichzelf. Wereldleiders, topsporters, beroemde artiesten, succesvolle zakenmensen en vele andere grootheden hebben vaak (een team van) adviseurs, artsen, voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten en ook psychologen of counsellors in dienst.
Al deze mensen erkennen dat ze niet alles zelf kunnen en dat ze hulp nodig hebben om iedere dag topprestaties te kunnen leveren. In Amerika is een bezoek brengen aan een counsellor eerder een statussymbool dan een teken van zwakte.

"Verandering is eenvoudig."
Sommige veranderingen zijn inderdaad eenvoudig. Andere veranderingen zijn dat in theorie ook. In de praktijk kan zo'n verandering soms veel tijd en energie kosten. Begrip en hulp van een onafhankelijke buitenstaander kunnen u net dat extra zetje geven om te slagen.

"Een counsellor vertelt u wat u moet doen met u leven en hoe u uw problemen moet oplossen."
In de traditionele therapieŽn was / is dit zo. Counselling is o.a. ontstaan als reactie daartegen, omdat men begon in te zien dat zoiets niet goed hielp en niet aansloot bij de steeds meer zelfstandig denkende en mondiger wordende mens. Bij counselling is de counsellor een instrument in uw handen, om u te helpen.

"Een counsellor schrijft (zware) medicijnen voor om uw probleem op te lossen."

Een klinisch psychiater (NIP) of arts heeft die bevoegdheid, een counsellor niet. Dit is niet zijn arbeidsterrein. Bovendien is het nog maar de vraag of medicijnen psychische problemen kunnen oplossen.
Het blijkt wel steeds meer dat mensen zichzelf slecht voelen door een gebrek aan bepaalde vitaminen of sporenelementen. Zo zijn er ook andere stoffen die kunnen helpen om uzelf beter te voelen. Het probleem kan dus een tekort aan iets zijn. (Of juist een teveel.) Door counselling kunt u er achter komen of die mogelijkheid bestaat.

Doelen van Counselling.
Een counsellor helpt u ontdekken wat u eigenlijke probleem is. Als dit bekend is, dan kunt u samen met uw counsellor naar uw doel zoeken. Dit kan zijn het probleem oplossen. Soms kan het ook zijn beter met uw probleem leren omgaan. Als uw doel bekend is, dan wordt er samen gekeken hoe u daar het beste kan komen. Als u op weg bent om uw doel te bereiken, dan is de counsellor er om u te begeleiden. Ook al zit alles tegen, hij is en blijft uw coach totdat u zelfstandig verder kunt.

Hoe helpt Counselling?
Als cliŽnt staat u centraal en wordt u vooral gezien als mens (niet als patiŽnt) met uw eigen unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. U krijgt goede individuele begeleiding, waarbij uw zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarmee u weer richting kunt geven aan uw eigen leven. U leert om de door uzelf gestelde doelen te bereiken.

Waarvoor helpt Counselling?
Counselling kan u helpen bij emotionele problemen, stress, relatieproblemen, geen beslissing kunnen nemen, levensloop-, carriŤreplanning, het vinden van een levensdoel, angsten, trauma's, fobieŽn, verwerking van verlies, eenzaamheid, ondersteuning bij zware, chronische en ongeneeslijke ziekten, ondersteuning voor de naasten van een patiŽnt, dwangmatig gedrag, stoppen met verslavingen, examenvrees, leermoeilijkheden, depressies, vage lichamelijke of geestelijke klachten, moeilijkheden met andere mensen, uw eigen weg leren vinden...... Bij zeer zware psychische problemen kan iemand soms beter de hulp van een psychiater inroepen. Een counsellor is ook een generalist: iemand die op de hoogte is van de vele honderden andere therapieŽn, geneeswijzen, culturen en levensbeschouwingen. Hij kan u objectieve voorlichting geven over mogelijke therapieŽn en geneeswijzen die bij u aansluiten.

Verschil Counselling en andere soorten hulpverlening.
Alle vormen van hulpverlening overlappen elkaar. Vaak ligt het grootste onderscheid in de hulpverlener zelf en niet in het vakje waarin hij opereert. Toch is er een gemiddeld onderscheid:

Bij een psychiater komen meestal mensen die (tijdelijk) niet meer toerekeningsvatbaar zijn. Hij of zij is er voor het zwaardere werk en heeft de bevoegdheid om medicijnen voor te schrijven.

Een psycholoog is een wetenschapper met zijn specialisatie. Er zijn vele soorten psychologen zoals: bedrijfspsychologen, kinderpsychologen, gezondheidspsychologen, neuropsychologen enz. Ieder met zijn eigen opvattingen en werkwijzen.

(Psycho)therapeuten bieden een cliŽnt de therapie aan waarvoor ze geleerd hebben. Zo zijn er gestalttherapeuten, hypnotherapeuten, psychotherapeuten, fysiotherapeuten......

Maatschappelijk werkers helpen mensen vooral sociaal-maatschappelijke problemen oplossen. Ten opzichte van counselling zijn ze sterk directief, dat wil zeggen dat ze hun cliŽnten oplossingen voorschrijven. De hulp wordt vaak ook opgelegd.

Counselling zou u kunnen vergelijken met cliŽntgerichte en vriendelijke psychotherapie. Een counsellor onderscheidt zich door zijn openheid, oprechtheid, respect, luisteren, empathie (meevoelen) en vooral zijn non-directiviteit. Dit is dat hij u nooit zal vertellen wat u moet doen, hoe u het moet doen of u met zijn of haar adviezen belasten. Als u er om vraagt, dan kunt u weliswaar advies krijgen omtrent praktische zaken, maar u neemt altijd uw eigen beslissingen.

In tegenstelling tot een maatschappelijk werker, doet een counsellor geen "klusjes" voor u. Een counsellor leert u hoe u het zelf kan doen of wiens hulp u daarvoor kunt inschakelen. Bij een counsellor bent u nooit een patiŽnt ( = passief laten behandelen of helpen.). Gezamenlijk gaat u met uw counsellor op verkenning naar nieuwe mogelijkheden.

Wanneer Counselling?
Voorkomen is beter dan genezen. In veel gevallen komen mensen in een vrij laat stadium. Ze zijn compleet overwoekerd door een jarenlang slepend probleem, wat alleen maar erger geworden is door onjuiste beslissingen. Natuurlijk kunnen die mensen ook geholpen worden. Daar zijn we voor. Als u in een eerder stadium langs komt, dan bespaart u ten eerste jarenlange zorgen, verdriet, pijn, angst, onzekerheid en ten tweede is het makkelijker om het probleem op te lossen. U bespaart dan op het aantal sessies en de moeite die u moet doen. Natuurlijk hoeft u niet voor elk wissewasje langs te komen, veel problemen lossen zich inderdaad vanzelf op en soms kan een kort counsellingsgesprek al voldoende zijn om u gerust te stellen.

Wat is een Counsellor?
Een counsellor is oprecht, heeft respect, luistert, voelt met u mee en steunt u door gesprekken. Hierdoor krijgt u inzicht in al uw mogelijkheden. Gezamenlijk wordt er naar een oplossing gezocht.

In de open vertrouwensrelatie wordt niet te lang stilgestaan bij het verleden. Samen met uw counsellor zoekt u naar uw gewenste toekomst en maakt u een actieplan om daar te komen.

Synoniemen voor counsellor zijn: psycholoog, psychotherapeut, gids, (humanistisch) raadsman, coach, mentor, begeleider, facilitator, hulpverlener, trainer.

Counsellor wordt zowel met 1 als met 2 ellen geschreven. Counselor, counseling (Amerikaans, Het Groene Boekje) en counsellor, counselling (Engels, Europees en de schrijfwijze van de counsellors in Nederland). Denk hieraan bij het gebruik van zoekmachines in de bibliotheek of op internet.

Een Counsellor kiezen.

In Nederland is counselling na een aanloop periode van ca. 1990 tot 2000 een goed ingeburgerd en bekend beroep geworden. Op dit moment zijn er duizenden counsellors werkzaam in loondienst of een eigen praktijk. Het is belangrijk dat u een hulpverlener vindt die bij u past. Daarom is het goed om eerst wat te rond te kijken, navraag te doen, er een paar te testen.

Vaak zijn kennismakingsgesprekken gratis of niet zo heel duur. Beschouw die als een proefritje, zonder enige verplichting. Tussen counsellors onderling is er een groot verschil in karakter, werkwijze, gedrag, ervaring en opleiding. Een mens is gelukkig geen standaardproduct.

U heeft ook de mogelijkheid tot pastorale counselling (pastoors, priesters, Leger des Heils), telefonische, schriftelijke counselling en e-counselling.

Aan ieder systeem kleven voor- en nadelen die u kunt overwegen.

Hoe vindt u een Counsellor?

Via de beroepsorganisatie voor counsellors Gcoach.nl kun je duizenden counsellors vinden.

Hoe maakt u een afspraak?
Als u een counsellor hebt gevonden, dan kunt u hem of haar opbellen of mailen en nadere informatie omtrent zijn service vragen. Vaak kunt u aan het gesprek al merken of het klikt of niet. Dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, zodat u kunt zien of die counsellor bij uw verwachtingen aansluit. Vraag vooraf wat het kost.

Wachtlijsten.
Die worden zo klein mogelijk gehouden. Counselling is een kortdurende hulp, dus is er een goede doorstroming. Bij een crisis kunt u vaak snel (telefonisch) of in een paar dagen geholpen worden en normaal binnen ťťn  week. Er is een goede landelijke dekking van counsellors, zodat iedereen direct geholpen kan worden, zowel voor crisisopvang als minder urgente, maar wel vervelende problemen.

Crisis.
Een counsellor doet ook aan crisisopvang. De meeste zorgen ervoor dat ze nog tijd over hebben om bij dringende problemen de eerste geestelijke hulp aan te bieden.

Kennismakingsgesprek.
Een kennismakingsgesprek is er om uit te vinden of de counsellor en de cliŽnt tot samenwerking kunnen komen. Er wordt gekeken wat in grote lijnen het probleem is en of de counsellor in staat is u daarbij te helpen. Soms kan een andere specialist beter op zijn plaats zijn. Een counsellor kan gegronde redenen hebben om een cliŽnt niet aan te nemen. (B.v. familie, persoonlijke vrienden, het probleem kan buiten zijn vakgebied vallen, de counsellor weet snellere of goedkopere oplossingen dan counsellen, tegenstrijdige belangen, probleemverwantschap, etc.)

Tijdsduur sessie / totaal.
Het kennismakingsgesprek duurt in de regel 10 tot 20 minuten. Voor de meeste problemen zijn 2 tot 10 sessies van 45 - 60 minuten voldoende. Wat kleinere problemen kunnen soms al in het eerste gesprek worden opgelost. Sommige mensen hebben zulke ernstige problemen dat daar tientallen sessies voor nodig zijn. U bent nooit wat verplicht en kunt altijd stoppen. Wel kan het goed zijn om nog een afrondingsgesprek te hebben.

Wat kunt u zelf doen?
Een mens is nog nooit genezen door een ander. We kunnen geen leven creŽren. Een arts kan medicijnen geven om bacteriŽn te doden, een chirurg kan wat wegsnijden of de delen van een gebroken bot op de juiste wijze tegen elkaar aanzetten, zodat uw lichaam de mogelijkheid krijgt zich te herstellen. Iedere cel van uw lichaam produceert u zelf en genezing komt ook vanuit uzelf of zoals Mark Twain zei: "God geneest en de dokter stuurt de rekening."

Een counsellor kan alleen de juiste omstandigheden creŽren, zodat u in alle vrijheid en vertrouwen aan uw genezing of geluk kunt werken. Niemand anders kan dit voor u doen. Soms kan het nuttig zijn om "huiswerk" te doen. Samen met uw counsellor zoekt u naar het best passende "huiswerk". Er is geen verplichting om dat te doen. Een gevolg is wel dat het genezingsproces trager of helemaal niet verloopt. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

Wat als het niet helpt?
Dat is mogelijk. Een mens en de interactie met zijn omgeving is een zo ingewikkeld proces, dat zelfs alle geleerden bij elkaar nog maar een fractie weten van wat er nu werkelijk plaatsvindt en hoe dat proces in een bepaalde richting gestuurd kan worden. Het heeft geen zin om te denken dat uw counsellor gefaald heeft of dat u zelf een hopeloos geval bent. Samen met uw counsellor heeft u mogelijke oplossingen gezocht en de resultaten zijn anders, dan gewenst. Het is goed dat te onderkennen.

Er zijn nog vele andere mogelijkheden, die misschien beter werken. Counselling is een gezamenlijke verkenning en sommige mensen worden misschien beter geholpen door een autoriteit die hun voorschrijft wat ze moeten doen. Het is ook mogelijk dat een deel van u lichaam of geest gegronde redenen kan hebben om veranderingen tegen te gaan. Daarom kan het goed zijn te kijken waarom het niet werkte.

Kosten.
Voor particulieren zal de prijs tussen de Ä 40,- en Ä 100,-- per uur liggen, afhankelijk van de counsellor, de locatie en extra service. Voor bedrijven ligt de prijs doorgaans wat hoger.

Er zijn diverse verzekeringsmaatschappijen, die counselling vergoeden. 

Vraag uw werkgever gerust om een counsellor. Het levert u beide voordeel op. U wordt met uw probleem geholpen en uw werkgever is minder geld kwijt aan (toekomstige) ziektekosten. Het is veel goedkoper om af en toe met een counsellor te praten en bijvoorbeeld een Burn-out te voorkomen, dan daarna een jaar of langer in de ziektewet te zitten.

Vertrouwelijkheid.

Die is voor 100% gewaarborgd. Counsellors houden zich net als artsen aan de ethische code. Vraag vooraf aan een counsellor hoe ver zijn geheimhouding gaat. Omdat de wetgever van de counsellor in sommige gevallen eist om zaken door te geven. Sommige counsellors geven daar gehoor aan, andere counsellors doen aan absolute geheimhouding.
Bijvoorbeeld op het moment dat een cliŽnt de wet heeft overtreden, nog steeds doet of van plan is, dan zijn er counsellors, therapeuten, artsen en andere hulpverleners die het juist vinden om andere mensen of instanties zoals: de politie, de sociale dienst, de belastingdienst, iemands ouders of leerkrachten in te lichten. Dit staat in hun ethische code.


De ethische code voor Counsellors.
Een korte samenvatting van de ethische code ( = beroepscode):
Zie hier voor de gehele ethische code.
 • Een counsellingsrelatie begint nadat er tussen de cliŽnt en de counsellor een (schriftelijke) overeenkomst is gesloten.
 • Gedurende het counsellen moet de counsellor voor de veiligheid van zijn cliŽnt zorgen.
 • De condities waaronder counselling plaatsvindt moeten vooraf duidelijk zijn.
 • Een counsellor moet altijd blijven werken aan zijn eigen ontwikkeling en scholing.
 • Indien nodig moet een counsellor gebruik maken van intervisie of supervisie.
 • Counsellors geven normaal gesproken geen advies aan hun cliŽnten.
 • Counsellors helpen hun cliŽnten controle te krijgen over hun leven, met respect voor de waarden, normen, autonomie en besluiten van hun cliŽnten.
 • Counsellors zijn verantwoordelijk voor de counsellingsrelatie en de grenzen daaraan.
 • Counsellors mogen op geen enkele manier hun cliŽnten uitbuiten.
 • Tijdens het counsellen hebben de cliŽnten recht op privacy.
 • De cliŽnt beslist zelf om gecounseld te worden of ermee te stoppen.
 • Counsellors moeten zorgen dat ze geen tegenstrijdige belangen dienen.
 • Als de counsellor aan persoonsregistratie doet, dan heeft de cliŽnt het recht zijn dossier in te zien en moeten de dossiers veilig bewaard worden.
 • Counsellors moeten binnen hun eigen grenzen werken.
 • Counsellors mogen niet counsellen als ze zelf ernstige moeilijkheden hebben.
 • Of een counsellor een relatie (vriendschap / zakelijk / seks) mag aangaan met een cliŽnt die hij of zij in het verleden geholpen heeft hangt af van de organisatie waarbij de counsellor is aangesloten.
 • Counsellors zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.
 • Counsellors moeten binnen de wet werken.
 • Counsellors die onder intervisie of supervisie werken, mogen de identiteit van hun cliŽnten nooit onthullen.
 • Counsellors mogen geen informatie over hun cliŽnten aan anderen geven, behalve als deze niet toerekeningsvatbaar zijn of een gevaar voor de gemeenschap of andere individuen vormen.
 • Als het vertrouwen gebroken wordt, dan mogen alleen die dingen onthuld worden die noodzakelijk zijn en alleen aan de betreffende personen.
 • Counsellors moeten vooraf duidelijk maken hoever hun geheimhouding gaat. (Als zij dit niet doen en het vertrouwen wordt toch geschonden, dan kunnen ze via de rechtbank gedwongen worden om een schadevergoeding te betalen!)
 • Bij onderzoek en publicatie van gegevens moet een cliŽnt vrijwillig zijn toestemming geven.
Klachten.
Het is mogelijk dat u klachten heeft over een counsellor (of andere hulpverleners). Het is een feit dat een bepaald percentage mensen niet goed hun werk doen, anderen uitbuiten of (seksueel)misbruiken.
Hulpverleners, leerkrachten, geestelijken, sekteleiders, regeringsfunctionarissen, presidenten, politieagenten, ouders en zelfs kinderen vormen hierop geen uitzondering.

Vertrouwen is goed, zolang het niet blind is.

Als u twijfels heeft over de intenties van een persoon, neem dan het zekere voor het onzekere. U bent niemand wat verschuldigd. Afhankelijk van de ernst van de klacht kunt u stappen ondernemen. Neem hiervoor contact op met de juiste organisaties, die u verder kunnen helpen.

Voor klachten kunt u terecht bij de tuchtcommissies van de beroepsorganisaties. U kunt uw klacht ook indienen bij de overkoepelende Beroepsorganisatie Gcoach.nl als de professional daar staat ingeschreven. Wij zijn 100% onafhankelijk en zullen u graag verder helpen. Bij gegronde ernstige klachten over counsellors (in ons bestand) treden we zeer streng op, aangezien we alleen met de meest integere mensen wensen samen te werken. Vertrouwen en menselijkheid is ons handelsmerk. Mensen die niet aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen kunnen we niet gebruiken. Hierin zijn we wel directief.

Het komt ook voor dat er cliŽnten zijn die hun hulpverlener proberen te misbruiken en hem zelfs beschuldigen van dingen die niet waar zijn. Daarom is bewijsmateriaal belangrijk. Zorg hiervoor of vind andere mensen die ook misbruikt zijn. (Hoe moet de rechter anders weten wie de waarheid spreekt?)

Voor alle duidelijkheid, misbruik kan voorkomen, net zo goed als dat een vliegtuig naar beneden kan vallen. De meeste hulpverleners handelen ethisch verantwoord.
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©