Christin Alspeer

“Niets is zeker in het leven. Mijn pad is een ontwikkelingsproces dat ik alleen maar hoef te volgen en voor mij is iedere dag wijsheid”

Mijn achtergrond is een triangel van hulpverlening-dienstverlening-pedagogisch/didactische vorming. Daarbij heb ik mij ontwikkeld tot een Transformatieve leider.

Verkregen inzichten zijn:

  • gedragsprocessen van de mens,
  • systemen van samenlevingen,
  • doelen bereiken.

In achtereenvolgende jaren heb ik mij verdiept in Matrix counselling en Leadership Transition. Matrix is een instrument dat gebruikt wordt in verschillende fases om te ontdekken wat het beginpunt is in een levensloop, om zo uit een complexe situatie te komen. Als dit inzicht is verkregen, wordt een overgang gemaakt naar leiderschapsontwikkeling en het nemen van de verantwoordelijkheid over levensprocessen.

Mijn policy tijdens de trainingen is om de student te stimuleren om zijn/haar bron van ongekende vermogens te ontdekken. Dit heb ik in Nederland gedaan in de periode 1999-2006 door het creëren van een krachtige zelfsturende leeromgeving als podium voor transformatieprocessen, zowel voor individuen als in groepsverband. Bij het zien van de goede resultaten ben ik de uitdaging aangegaan om in 2008 een afdeling van de Academie in mijn geboorteland Suriname neer te zetten. Met dezelfde formule is het accent hier komen te liggen op:

  • jezelf leren waarderen,
  • talenten ontdekken,
  • bewustwording van competenties.

Een belangrijke ontwikkeling is verder bewustwording van het concept “Levenservaringen”. De kracht hiervan ligt in het coach/counsellingstraject waarmee studenten worden geconfronteerd met gebeurtenissen die een rol hebben gespeeld in hun leven, door te focussen op ‘BEAV‘:

  • Bewustwording: dat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden,
  • Erkenning: dat het een persoonlijke ervaring is.
  • Acceptatie: dat iedere emotie recht heeft van bestaan.
  • Verlichting: wat het resultaat is.

Deze voor mij cruciale fase van ontwikkeling heeft mij meer inzichten gegeven in de belangrijkste kernwaarden van het menselijk systeem op het gebied van ratio, emotie, gevoel en spiritualiteit. Stilstaan bij levensvraagstukken geeft openheid van zaken en biedt leerrijke instrumenten om jezelf te ontstijgen en tot verdere bloei te komen. Reacties van studenten op mijn stijl van trainen is dat ik congruent ben in mijn aanpak en dat zij respecteren dat er in de ontwikkeling continu sprake is van een wisselwerking tussen trainer en student.